ประกวดภาพถ่าย


ขอเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดตามโครงการประกวดภาพถ่าย "ความผูกพันเพื่อคุณภาพ" ภาพถ่ายที่ได้รางวัล สรพ. จะนำไปจัดแสดงในพื้นที่นิทรรศการประชุมวิชาการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 14 มีนาคม 2557 ณ.ศูนย์การประชุมอิมแพคฟอร์ม เมืองทองธานี
 
ดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และกติกาในการส่งภาพได้ที่ โอนถ่ายข้อมูล/ศูนย์คุณภาพ/โครงการประกวดภาพถ่าย
 
หมดเขตส่งผลงานวันที่ 17 มกราคม 2557
ประกาศโดย < เอกชัย โพธินันทวงศ์ >
วันที่ : 3มค.57 เวลา : 12:50:19