โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
WOWSlider generated by WOWSlider.com
  • donate_head
  • header
  • header3
  • header5
  • header4
  • header2
  • header6
  • header7
  • header8
โรงพยาบาลมะการักษ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลมะการักษ์
วันที่ เรื่อง
22 กันยายน 2566 รับย้ายและรับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
22 กันยายน 2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
22 กันยายน 2566 รับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำแหน่งประเภทวิชา ระดับเชี่ยวชาญ
22 กันยายน 2566 รับย้าย รับโอน ข้ารรชการผู้ดำรง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในระดับชำนาญการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
22 กันยายน 2566 รับย้ายและรับโอนข้าราชการ
22 กันยายน 2566 รับย้ายและรับโอนข้าราชการ
22 กันยายน 2566 รับย้ายและรับโอนข้าราชการ
22 กันยายน 2566 รับย้ายและรับโอนข้าราชการนักวิชาการพัสดุ และเจ้าพนักงานสาธารณสุข
22 กันยายน 2566 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
22 กันยายน 2566 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
22 กันยายน 2566 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
22 กันยายน 2566 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรระดับชำนาญการพิเศษ
22 กันยายน 2566 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2566
21 กันยายน 2566 การสรรหาพนักงานราชการทั่วไป
21 กันยายน 2566 ขยายเวลารับย้าย รับโอนข้าราชการ
20 กันยายน 2566 ขอความร่วมมือเผบแพร่ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปี แห่งการสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
19 กันยายน 2566 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนสายตาเลือนรางประจำปี 2566
18 กันยายน 2566 ขอเชิญร่วมทำบุญถวายพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช 2566
18 กันยายน 2566 ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมวิทยาศาสตร์บริการประจำปี 2566
18 กันยายน 2566 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
18 กันยายน 2566 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
18 กันยายน 2566 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี พ.ศ.2566
14 กันยายน 2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
14 กันยายน 2566 รับย้ายข้าราชการ
14 กันยายน 2566 รับสมัครข้าราชการเพื่อรับย้ายและรับโอน
14 กันยายน 2566 รับย้ายข้าราชการ
13 กันยายน 2566 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
13 กันยายน 2566 ประชาสัมพันธ์การรับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งอาจารย์
12 กันยายน 2566 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรและชุมชนภายใต้โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดกาญจนบุรี (เพิ่มเต
12 กันยายน 2566 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ
12 กันยายน 2566 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน กาญจนบุรียินดีต้อนรับ...จ้า ณ โรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรี
12 กันยายน 2566 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงต
8 กันยายน 2566 ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการฯ
8 กันยายน 2566 ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายผลไม้ (ลองกอง)
8 กันยายน 2566 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
8 กันยายน 2566 รับย้ายข้าราชการ
8 กันยายน 2566 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
7 กันยายน 2566 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการรพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
7 กันยายน 2566 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
7 กันยายน 2566 แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือ
7 กันยายน 2566 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเนื่องในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2566
7 กันยายน 2566 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
7 กันยายน 2566 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
7 กันยายน 2566 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
5 กันยายน 2566 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
5 กันยายน 2566 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน วันมหิดล วันที่ 24 กย.66
5 กันยายน 2566 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแว่นตาเอื้ออาทรช่วงโควิด19
5 กันยายน 2566 ขอประชาสัมพันธ์การรับย้ายโอนข้าราชการ เพื่อดำรงตำแหน่งอาจารย์ ประเภทข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1 กันยายน 2566 ขอเชิญชวนร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช 2566
1 กันยายน 2566 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมจัดจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรและชุมชน ภายใต้โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดกาญจนบุรี
1 กันยายน 2566 ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566
1 กันยายน 2566 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสสจ.
1 กันยายน 2566 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อคัดกรองเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมควบคุมโรค
1 กันยายน 2566 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
1 กันยายน 2566 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
1 กันยายน 2566 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
1 กันยายน 2566 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
1 กันยายน 2566 รับย้ายข้าราชการ
1 กันยายน 2566 รับโอนข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ หรือระดับชำนาญการไปราชการในสังกัดกองกฎหมาย สำนักงานปลัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข
30 สิงหาคม 2566 รับย้ายรับโอนข้าราชการ
30 สิงหาคม 2566 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
30 สิงหาคม 2566 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2566
30 สิงหาคม 2566 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ (รอง ผอก.ฝ่ายการแพทย์)
30 สิงหาคม 2566 รับย้ายรับโอนข้าราชการ
30 สิงหาคม 2566 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
29 สิงหาคม 2566 รับย้ายและรับโอนข้าราชการ
29 สิงหาคม 2566 รับย้ายและรับโอนข้าราชการ
29 สิงหาคม 2566 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายการส่งเสริมการขายสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏและสินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
29 สิงหาคม 2566 แจ้งเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสำหรับบุคลากรที่อมีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 25,000 บาทชึ้นไป
29 สิงหาคม 2566 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมควบคุมโรค
25 สิงหาคม 2566 ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ
25 สิงหาคม 2566 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
25 สิงหาคม 2566 รับย้าย รับโอนข้าราชการ
25 สิงหาคม 2566 ขอรับการสนับสนุนการสั่งพวงหรีดและการ์ดของชำร่วยระดมทุนเพื่อสภากาชาดไทย
24 สิงหาคม 2566 รับย้ายรับโอนข้าราชการ
24 สิงหาคม 2566 การสรรหาพนักงานราชการทั่วไป
24 สิงหาคม 2566 ประกาศรับสมัครข้าราชการพบเรือนสามัญฯ(ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง)
24 สิงหาคม 2566 กำหนดจัดงานแสดงสินค้า SME - GP DAY : รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย ระหว่างวันที่ 24-26 ส.ค. 2566
24 สิงหาคม 2566 ขอความอนุเคราะห์ในการประกาศประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
24 สิงหาคม 2566 รับย้ายรับโอนข้าราชการ
24 สิงหาคม 2566 รับสมัครข้าราชการ
24 สิงหาคม 2566 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ
24 สิงหาคม 2566 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ
24 สิงหาคม 2566 ขยายเวลารับย้ายโอนข้าราชการ
24 สิงหาคม 2566 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯ
24 สิงหาคม 2566 รับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญในสำนักงานปลัดฯ (เขตสุขภาพที่5)
24 สิงหาคม 2566 รับย้ายข้าราชการ
24 สิงหาคม 2566 รับย้าย รับโอนข้าราชการ
24 สิงหาคม 2566 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
22 สิงหาคม 2566 ตราสัญลักษณ์ประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วมประกวดเพื่อชิงรางวัลรวมมูลค่า จำนวน 10,000.-บาท
22 สิงหาคม 2566 รับย้าย ขอโอนข้าราชการ
22 สิงหาคม 2566 ขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์ การประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 49 ระหว่างวันที่ 20-23 ตค.2566
22 สิงหาคม 2566 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมประจำปี พ.ศ.2566
22 สิงหาคม 2566 ประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาหลักสูตร "การป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ในรูปแบบบทเรียนอบรมออนไลน์(e-Learning) ระยะสั้น
18 สิงหาคม 2566 การจัดหน่วยบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่
26 กรกฎาคม 2566 ประกาศขายทอดตลาด 75
26 กรกฎาคม 2566 รับสมัครแพทย์เฉพาะทางฯ
17 กรกฎาคม 2566 ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศขายทอดตลาด
14 มิถุนายน 2566 รับโอนข้าราชการ จำนวน 5 อัตรา
13 มิถุนายน 2566 เชิญเป็นเจ้าภาพพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อคนพิการ
23 พฤษภาคม 2566 ทอดผ้าป่าช่วยชีวิตสตรีไทยปลอดภัยมะเร็งเต้านม
22 พฤษภาคม 2566 การให้กู้เงิน โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยฯ
19 พฤษภาคม 2566 ขอแจ้งเรื่อง นโยบายกำกับการนำเข้าเศษพลาสติก
19 พฤษภาคม 2566 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ประสบภัยอัค
12 พฤษภาคม 2566 ช่องทางการติดต่อกรมควบคุมโรคและสถาบันส่งเสริมฯ
8 พฤษภาคม 2566 ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ทอดผ้าป่าขยะ
27 เมษายน 2566 ขอแจ้งเรื่อง นโยบายกำกับการนำเข้าเศษพลาสติก
3 เมษายน 2566 การประกาศสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุฯ
30 มีนาคม 2566 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ สวัสดิการประกันภัย รถยนต์ ฯ
30 มีนาคม 2566 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ฯ
29 มีนาคม 2566 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสินเชื่อฯ
21 มีนาคม 2566 การให้กู้เงิน โครงการสินเชื่อฯ
3 มีนาคม 2566 ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณร
3 มีนาคม 2566 การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ
27 กุมภาพันธ์ 2566 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับคนตาบอดฯ
27 กุมภาพันธ์ 2566 การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครฯ
20 กุมภาพันธ์ 2566 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อฯ
20 กุมภาพันธ์ 2566 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการพาณิชย์
17 กุมภาพันธ์ 2566 ยกเลิกใบเสร็จรับเงินสูญหาย
20 มกราคม 2566 ประชาสัมพันธ์การเปิดขึ้นทะเบียนโครงซื้อที่อยู่
5 มกราคม 2566 รับสมัครข้าราชการ
5 มกราคม 2566 ให้ดำเนินการการป้องกันอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ 2566
23 ธันวาคม 2565 ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลฯ
23 ธันวาคม 2565 ขอความอนุเคราะห์สิ่งของหรือทุนทรัพย์ในการกิจกรรมฯ
16 ธันวาคม 2565 ข้อมูลโครงการพระราชดำริ
16 ธันวาคม 2565 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีทุกประเภท
25 พฤศจิกายน 2565 แจ้งประชาสัมพันธ์การบรรเทาทุกข์
21 พฤศจิกายน 2565 ม.6 657922 ขอเชิญร่วมบริจาคทุนทรัพย์
21 พฤศจิกายน 2565 ขอความร่วมมือตรวจสอบประวัติ
4 พฤศจิกายน 2565 ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถ
4 พฤศจิกายน 2565 รับสมัครข้าราชการ
4 พฤศจิกายน 2565 รับสมัครข้าราชการ
1 พฤศจิกายน 2565 ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
1 พฤศจิกายน 2565 รับสมัครข้าราชการ
1 พฤศจิกายน 2565 ขอเชิญร่วมบริจาคทอดกฐินสามัคคี
1 พฤศจิกายน 2565 รับสมัครข้าราชการ
1 พฤศจิกายน 2565 รับสมัครข้าราชการ
1 พฤศจิกายน 2565 รับสมัครข้าราชการ
1 พฤศจิกายน 2565 รับสมัครข้าราชการ
21 ตุลาคม 2565 ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาของรัฐบาลอังกฤษ
21 ตุลาคม 2565 รับสมัครข้าราชการ
20 ตุลาคม 2565 ประชาสัมพันธ์รายวิิชาและหลักสูตรระยะสั้น ม.ศิลปากร
19 ตุลาคม 2565 รับย้ายรับโอนข้าราชการ
19 ตุลาคม 2565 ขอขยายระยะเวลารับย้ายรับโอนข้าราชการ
18 ตุลาคม 2565 รับสมัครข้าราชการ
18 ตุลาคม 2565 รับสมัครข้าราชการ
17 ตุลาคม 2565 รับสมัครข้าราชการ
17 ตุลาคม 2565 ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
17 ตุลาคม 2565 รับย้าย โอน ค่าข้าราชการ
17 ตุลาคม 2565 การสรรหาพนักงานราชการทั่วไป
17 ตุลาคม 2565 ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
17 ตุลาคม 2565 เชิญชวนร่วมบริจาคเงินโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้
17 ตุลาคม 2565 หลักเกณฑ์การขออนุญาตจัดกิจกรรมในพื้นที่อุทยานฯ
17 ตุลาคม 2565 ขยายเวลารับโอนรับย้ายข้าราชการ
17 ตุลาคม 2565 ขยายเวลารับโอนรับย้ายข้าราชการ
17 ตุลาคม 2565 ขยายเวลารับโอนรับย้ายข้าราชการ
17 ตุลาคม 2565 รับย้ายรับโอนข้าราชการ
17 ตุลาคม 2565 รับย้ายรับโอนข้าราชการ
17 ตุลาคม 2565 รับสมัครข้าราชการ
17 ตุลาคม 2565 ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
17 ตุลาคม 2565 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้ากระฐินพระราชทาน
11 ตุลาคม 2565 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565
12 กันยายน 2565 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565
11 สิงหาคม 2565 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565
10 สิงหาคม 2565 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565
24 มิถุนายน 2565 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565
23 พฤษภาคม 2565 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565
5 เมษายน 2565 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565
22 มีนาคม 2565 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
23 กุมภาพันธ์ 2565 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2565
10 มกราคม 2565 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2564
22 ธันวาคม 2564 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
3 ธันวาคม 2564 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564
25 ตุลาคม 2564 รายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือน กย 64
25 ตุลาคม 2564 รายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือน กย 64
11 ตุลาคม 2564 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564
22 กันยายน 2564 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564
10 สิงหาคม 2564 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2564
20 กรกฎาคม 2564 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564
6 กรกฎาคม 2564 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564
12 พฤษภาคม 2564 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564
21 เมษายน 2564 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564
17 มีนาคม 2564 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
18 กุมภาพันธ์ 2564 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564
19 มกราคม 2564 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563
15 ธันวาคม 2563 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
24 พฤศจิกายน 2563 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563
27 ตุลาคม 2563 รายละเอียดรายการบัญชีประกอบงบทดลอง เงินฝากคลัง
27 ตุลาคม 2563 รายละเอียดรายการบัญชีประกอบงบทดลอง เงินฝากธนาคาร
27 ตุลาคม 2563 รายละเอียดรายการบัญชีประกอบงบทดลอง เงินสดในมือ
12 ตุลาคม 2563 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563
15 กันยายน 2563 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563
11 สิงหาคม 2563 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2563
14 กรกฎาคม 2563 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563
10 มิถุนายน 2563 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563
25 พฤษภาคม 2563 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563
29 เมษายน 2563 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563
18 มีนาคม 2563 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
14 กุมภาพันธ์ 2563 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563
27 มกราคม 2563 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562
18 ธันวาคม 2562 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
18 ธันวาคม 2562 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562
30 ตุลาคม 2562 รายละเอียดประกอบรายการบัญชี(งบเทียบยอดเงินฝากคลัง)
30 ตุลาคม 2562 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีฯ (งบกระทบยอดเงินฝากฯ)
30 ตุลาคม 2562 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
21 ตุลาคม 2562 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562
8 ตุลาคม 2562 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562
19 สิงหาคม 2562 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562
7 สิงหาคม 2562 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562
14 มิถุนายน 2562 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562
20 พฤษภาคม 2562 งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2562
25 เมษายน 2562 งบทดลอง เดือนมี.ค.62
20 มีนาคม 2562 งบทดลองเดือน กพ.62
14 กุมภาพันธ์ 2562 งบทดลองเดือน มค.62
22 มกราคม 2562 งบทดลองเดือน ธค.61
18 ธันวาคม 2561 งบทดลองเดือน พย.61
26 พฤศจิกายน 2561 งบทดลองเดือน ตค.61
30 ตุลาคม 2561 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
30 ตุลาคม 2561 กระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ 30 กันยายน 2561
30 ตุลาคม 2561 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ 30 กันยายน 2561
10 ตุลาคม 2561 งบทดลองเดือน กย.61
14 กันยายน 2561 งบทดลองเดือน สค.61
6 กันยายน 2561 สมัครโควต้าทันตแพทย์ประจำบ้านประจำปี 2562
14 สิงหาคม 2561 งบทดลองเดือน กค.61
19 กรกฎาคม 2561 งบทดลองเดือน มิย.61
15 มิถุนายน 2561 งบทดลองเดือน พค.61
15 พฤษภาคม 2561 งบทดลองเดือน เมย.61
4 พฤษภาคม 2561 เอกสาร มาตรฐานการพยาบาล
17 เมษายน 2561 งบทดลองเดือน มีค.61
16 มีนาคม 2561 งบทดลองเดือน กพ.61
15 กุมภาพันธ์ 2561 งบทดลองเดือน มค.61
12 มกราคม 2561 งบทดลองเดือน ธค.60
15 ธันวาคม 2560 งบทดลองเดือน พย.60
13 พฤศจิกายน 2560 งบทดลองเดือน ตค.60
10 ตุลาคม 2560 งบทดลองเดือน กย.60
7 กันยายน 2560 งบทดลองเดือน สค.60
8 สิงหาคม 2560 งบทดลองเดือน กค.60
17 กรกฎาคม 2560 งบทดลองเดือน มิย.60
14 มิถุนายน 2560 งบทดลองเดือน พค.60
15 พฤษภาคม 2560 งบทดลองเดือน เม.ย.60
1 พฤษภาคม 2560 งบทดลองเดือน มี.ค.60
21 ตุลาคม 2556 วิเคราะห์อัตรากำลังกลุ่มภารกิจอำนวยการฉบับใหม่ล่าสุด
25 เมษายน 2556 ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวิชาการของกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ รพ
15 มีนาคม 2556 บัญชีรายชื่อจำแนกตามสายงานของกลุ่มอำนวยการ ระดับชำนาญการ
29 มกราคม 2556 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการวิเคราะห์ต้นทุนและการจัดการโรงพยาบาลสีเขียว
29 พฤศจิกายน 2555 แบบขอข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยโรคไต

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)