ผู้ผ่าน_ตน.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (PCC)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานเวชปฏิบัติครอบครัวและศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง)

ไฟล์แนบ Download
ประกาศโดย < นัฐพร อิ่มทรัพย์ >
วันที่ : 24ตค.66 เวลา : 15:50:03