ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการวิเคราะห์ต้นทุนและการจัดการโรงพยาบาลสีเขียว

ขอเชิญรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  รพศ./รพท. เข้าร่วมประชุมวิชาการการวิเคราะห์ต้นทุนและการจัดการโรงพยาบาลสีเขียว  

ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม  2556  ณ  โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน  จังหวัดภูเก็ต

ดาวโหลดเอกสารได้นี่นี่ Download
ประกาศโดย < เอกชัย โพธินันทวงศ์ >
วันที่ : 29มค.56 เวลา : 14:09:22