ประกาศ_มีสิทธิสอบ ตำแหน่งต่างๆ 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานพัสดุ) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานการพยาบาล) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงาน โสต ศอ นาสิก) 

ไฟล์แนบ Download
ประกาศโดย < นัฐพร อิ่มทรัพย์ >
วันที่ : 26มค.64 เวลา : 15:08:26