ผู้มีสิทธิ_ประเมินเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

ประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปผู้มึีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่สายงาน ผู้ช่วยพยาบาล

ไฟล์แนบ Download
ประกาศโดย < นัฐพร อิ่มทรัพย์ >
วันที่ : 28ตค.65 เวลา : 16:34:10