มีสิทธิ์_สัมภาษณ์ ตน.จพ.ธุรการ และ ตน.นักจัดการฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน) และตำแหนงนักจัดการงานทั่วไป

ไฟล์แนบ Download
ประกาศโดย < นัฐพร อิ่มทรัพย์ >
วันที่ : 22พย.65 เวลา : 16:36:47