รายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่1 นวก.พัสดุ

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่1 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

Download เอกสารได้ที่นี่ Download

ประกาศโดย < วัชระ ลิ้มศฤงคาร >
วันที่ : 27เมษ.59 เวลา : 10:06:49