ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ฯ

จ้างเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ ระบบ 

แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ปรีชา ปากคำ >
วันที่ : 7พค.61 เวลา : 11:19:32