ประกาศราคากลาง จ้าบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔๐๖ จำนวนการบำรุงรักษา ๓ ครั้ง ต่อปี

แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ปรีชา ปากคำ >
วันที่ : 6กค.61 เวลา : 15:43:27