ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุไตเทียมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไตเทียมจำนวน  1  เรื่อง
 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศโดย < สุดาพร แป๊ะแก้ว >
วันที่ : 11กค.61 เวลา : 08:52:57