ประกาศผู้ชนะฯ รายการ ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ฯ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จอแสดงผล LED OUTDOOR และอุปกรณ์ พร้อมโครงสร้างรับจอ จำนวน ๑ ชุด

แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ปรีชา ปากคำ >
วันที่ : 8เมษ.63 เวลา : 15:35:02