ประกาศเผยแพแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ2564

ประกาศเผยแพแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564
รายการ เช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมี

แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ปรีชา ปากคำ >
วันที่ : 22ธค.63 เวลา : 16:49:14