ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุง รพ.สต.บ้านหนองลาน

ประกาศราคากลาง และกำหนดรายละเอียดการจ้าง รายการ จ้างปรับปรุงทางลาดบันไดทางขึ้น ปรับปรุงห้องแพทย์แผนไทยและห้องซักล้าง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองลาน

แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ปรีชา ปากคำ >
วันที่ : 21มค.64 เวลา : 16:15:54