ประกวดราคาฯ งานก่อสร้าง ปรับปรุง รพ.สต.บ้านหนองลาน

ประกาศประดวกราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงทางลาดบันไดทางขึ้น ปรับปรุงห้องแพทย์แผนไทยและห้องซักล้าง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองลาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ปรีชา ปากคำ >
วันที่ : 28มค.64 เวลา : 15:46:38