ประกวดราคาฯ งานก่อสร้าง ปรับปรุง รพ.สต.บ้านดอนชะเอ

ประกวดราคาฯ จ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องแพทย์แผนไทย, ห้องเก็บเวชภัณฑ์, ห้องตรวจภายใน, พื้นคอนกรีตทางเดินเข้าห้องฉุกเฉิน และปรับปรุงหลังคา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนชะเอม

แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ปรีชา ปากคำ >
วันที่ : 24มีค.64 เวลา : 17:04:39