ประกวดราคาฯ งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบระบายอากาศ ฯ

ประกวดราคาฯ จ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการ จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม TYPE B จำนวน ๑๐ ห้อง ของโรงพยาบาลมะการักษ์

แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ปรีชา ปากคำ >
วันที่ : 24มีค.64 เวลา : 17:06:42