ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1,000 KVA  และ 250 KVA

แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
วันที่ : 26มีค.64 เวลา : 15:23:48