ประกวดราคาฯ จ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างห้องผ่าตั

ประกวดราคางานก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างห้องผ่าตัด พร้อมระบบควบคุมอากาศห้องผ่าตัดและห้องปลอดเชื้อ จำนวน ๑ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ปรีชา ปากคำ >
วันที่ : 7เมษ.64 เวลา : 15:02:25