ประกวดราคาฯ จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วย

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยวิกฤต ผู้ป่วยติดเชื้อ
(AIIR ROOM) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ปรีชา ปากคำ >
วันที่ : 7เมษ.64 เวลา : 15:03:39