ประกวดราคาฯ จ้างบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ประกาศประกวดราคาฯ จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ๑,๖๗๐ ครั้ง จำนวน ๑๒ เดือน ของโรงพยาบาลมะการักษ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ปรีชา ปากคำ >
วันที่ : 29กค.64 เวลา : 16:38:26