ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ยกเลิกจัดซื้อกระดาษช

ประกาศ จังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้าน รายการกระดาษชำระและสบู่เหลวล้างมือ
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-------------- 


แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
วันที่ : 23สค.64 เวลา : 20:58:10