ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดฯ

ด้วย จังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 235 รายการ ของโรงพยาบาลมะการักษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีรายละเอียดและข้อกำหนด ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
วันที่ : 29มีค.65 เวลา : 08:40:50