ประกาศจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี


แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
วันที่ : 5เมษ.65 เวลา : 14:41:18