ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

จังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 249 รายการ ของโรงพยาบาลมะการักษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
วันที่ : 9พค.65 เวลา : 09:43:30