ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเช

จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ของโรงพยาบาลมะการักษ์
ประกาศโดย < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
วันที่ : 16สค.65 เวลา : 15:50:48