ประกาศจัดจ้าง เหมาบริการฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทีย

จ้างเหมาบริการฟอกเลือด  ด้วยเครื่องไตเทียม
ประกาศโดย < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
วันที่ : 28ตค.65 เวลา : 14:35:46