ร่างประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องกระตุก

ครุภัณฑ์การแพทย์  เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ Defibrillation จำนวน 3 เครื่อง
ประกาศโดย < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
วันที่ : 8พย.65 เวลา : 16:20:08