ประกาศจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจ

ครุภัณฑ์การแพทย์  เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ Defibrillation จำนวน 3 เครื่อง
ประกาศโดย < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
วันที่ : 22พย.65 เวลา : 14:41:21