ประกาศประกวดราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจ

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < สุดาพร แป๊ะแก้ว >
วันที่ : 11ตค.60 เวลา : 18:46:47