ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตาม

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เลขที่ 092/2560
ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพพร้อมระบบศูนย์กลาง จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddimg)
ตามประกาศจังหวัดกาญจนบุรี

 


แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < นฤนารถ จาบกัน >
วันที่ : 25สค.60 เวลา : 17:01:49