ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 ราย

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เลขที่ 091/2560
ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
1. เครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา จำนวน 1 เครื่อง
2. กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddimg)

ตามประกาศจังหวัดกาญจนบุรี


แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < นฤนารถ จาบกัน >
วันที่ : 25สค.60 เวลา : 17:11:09