ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารผู้ป่วยในและ
หออภิบาลผู้ป่วยหนัก จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < สุดาพร แป๊ะแก้ว >
วันที่ : 1ธค.60 เวลา : 16:27:43