ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนประมาณ 46,000 กิโลกรัม ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน
โด
ยวิธีเฉพาะเจาะจง


แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < สุดาพร แป๊ะแก้ว >
วันที่ : 1ธค.60 เวลา : 16:29:25