ร่างประกาศจ้างบริการซัก อบ รีด

- ร่าง-
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการซัก อบ รีด ผ้า ที่ใช้กับผู้ป่วยทุกประเภท และผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล
แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-didding)


แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < สุดาพร แป๊ะแก้ว >
วันที่ : 8ธค.60 เวลา : 17:24:46