ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
เดือนธันวาคม 2560 แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รวมทั้งสิ้นประมาณ 30,000 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < สุดาพร แป๊ะแก้ว >
วันที่ : 6ธค.60 เวลา : 09:29:19