ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบแสงสว่างเป็นหลอดประหยัด

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)จ้างปรับปรุงระบบแสงสว่างเป็นหลอด ประหยัดพลังงานประเภท LED จำนวน ๑,๘๔๔ หลอดของโรงพยาบาลมะการักษ์

แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ปรีชา ปากคำ >
วันที่ : 15ธค.60 เวลา : 16:04:24