ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้า ฯ

จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้า ที่ใช้กับผู้ป่วยทุกประเภท และผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณในราคากิโลกรัมละ 1๑.๙0 บาท จำนวนประมาณ ๓๔0,000 กิโลกรัม 

แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ปรีชา ปากคำ >
วันที่ : 18ธค.60 เวลา : 17:17:37