ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบแสงสว่างเป็นหลอด LED ฯ

ประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงระบบแสงสว่างเป็นหลอด ประหยัดพลังงานประเภท LED จำนวน ๑,๘๔๔ หลอด ของโรงพยาบาลมะการักษ์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ปรีชา ปากคำ >
วันที่ : 25ธค.60 เวลา : 09:43:04