ร่างประกาศจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน

-ร่าง-
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ส่วนบริการผู้ป่วย
และหอผู้ป่วย ของโรงพยาบาลมะการักษ์ ด้่วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )


แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < สุดาพร แป๊ะแก้ว >
วันที่ : 25ธค.60 เวลา : 16:41:46