ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุครุภัณฑ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ฯจำนวน  1  เรื่อง
 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < สุดาพร แป๊ะแก้ว >
วันที่ : 14กพ.61 เวลา : 11:18:05