ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาMeropenem 1 gm f

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาMeropenem 1 gm for injection , Sodium Chloride 0.9% injection 100 ml, Sodium Chloride 0.9% injection 1000 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์(e-bidding)

แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
วันที่ : 23กพ.61 เวลา : 14:50:59