ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จำนวน 19 เรื่อง
 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 


แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < สุดาพร แป๊ะแก้ว >
วันที่ : 8มีค.61 เวลา : 14:40:13