ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน  1  เรื่อง
 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 


แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < สุดาพร แป๊ะแก้ว >
วันที่ : 12มีค.61 เวลา : 16:43:38