ประกาศผู้ชนะซื้อวิทยาศาสตร์การแพทย์เฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จำนวน  8  เรื่อง
 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศโดย < สุดาพร แป๊ะแก้ว >
วันที่ : 2เมษ.61 เวลา : 15:14:02