ร่างประกาศฯ จ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ฯ

ร่างประกวดราคา ฯ จ้างเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ ระบบ

แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ปรีชา ปากคำ >
วันที่ : 19เมษ.61 เวลา : 17:55:12