โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
WOWSlider generated by WOWSlider.com
  • donate_head
  • header
  • header3
  • header5
  • header4
  • header2
  • header6
  • header7
  • header8
โรงพยาบาลมะการักษ์
[ กลับ ] [ ตอบคำถาม ]
คำถาม : การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
ซาย
ถาม 
25เมษ.65 17:00:50

 เนื่องจากส่งแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพวันที่ 08 เม.ย.2565 คชจ. 500 บาท และให้ไปทำประกันสุขภาพเพิ่มวันที่ 25 เม.ย. 2565 อีก 1,600 บาท ทางเจ้าหน้าที่พยาบาลชื่อคุณนันให้เริ่มตรวจสุขภาพใหม่ทุกอย่าง แจ้งเหตุผลเพราะว่าไม่สามารถซื้อแยกได้ อยากให้กำหนดเวลาให้หน่อยไหมคะ บางคนต้องไปทำเรื่องที่หน่วยงานจัดหางานยังไม่ทราบขั้นตอนของการแจ้งเข้าแรงงานต่างด้าว ว่าจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง หรือจะต้องซือประกันด้วยไหม การไม่ได้ซื้อพร้อมกันที่เดียว แล้วมาขอซื้อเพิ่ม ในขณะที่พึ่งตรวจไป ควรกำหนดเวลาในการใช้ใบรับรองแพทย์กับประกันสุขภาพให้ชัดเจนมากว่านี้ อยากทราบว่าเป็นนโยบายของโรงบาลไหมคะ แล้วสามารถปรับปรุง / ไม่สามารปรับปรุงได้ ช่วยแจ้งเหตุผลที่ต้องกำหนดนโยบายนี้เพราะ ตัวอย่างที่ดีทางโรงบาลท่าม่วงสามารถซื้อแยกได้ ให้คำแนะนำได้ดี ควรทำเป็นแบบอย่างนะคะ ขอบคุณมากคะที่รับฟังความคิดเห็น

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)