โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
WOWSlider generated by WOWSlider.com
  • donate_head
  • header
  • header3
  • header5
  • header4
  • header2
  • header6
  • header7
  • header8
โรงพยาบาลมะการักษ์
[ กลับ ] [ ตอบคำถาม ]
คำถาม : การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
ซาย
ถาม 
26เมษ.65 11:50:54

 เนื่องจากส่งแรงงานต่างตัาวไปตรวจสุขภาพวันที่ 08 เม.ย. 2565 คชจ. 500 บาท และให้ไปทำประกันสุขภาพเพิ่มวันที่ 25 เม.ย. 2565 อิก 1,600 บาท ทางเจ้าหน้าที่พยาบาล ชื่อคุณนันแจ้งให้เริ่มตรวจสุขภาพใหม่ทุกอย่าง แจ้งเหตุผล

ไม่สามารถซื้อแยกได้ ต้องซื้อพร้อมกันเท่านั้น อยากให้กำหนดเวลาให้หน่อยไหมคะ บางคนต้องไปทำเรื่องที่หน่วยงานจัดหางานยังไม่ทราบ เรื่องของการแจ้งเข้าแรงงานต่างด้าว ว่าจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง หรือจะต้องชื้อประกันสุภาพเพิ่มด้วยไหม การไม่ได้ซื้อพร้อมกันที่เดียวขอซื้อเพิ่ม ในขณะที่พึ่งตรรจไป ควรกำหนดเวลาในการใช้ใบรองแพทย์กับประกันสขภาพ 1 ปีให้ชัดเจนมากกว่านี้ อยากทราบว่าเป็นนโยบายของโรงบาล แล้วสามารถปรับปรง / ไม่สามารปรับปรุงได้ ช่วยแจ้งเหตุผลให้เข้าใจเป็นความรู้ เพื่อที่จะไปตอบปัญหาสำหรับประชาชนที่ต้องจ่ายเงินซื้ออีก ทางโรงบาลท่าม่วงสมารถชื้อแยกได้ ให้คำแนะนำใด้ดี ควรทำเป็นแบบอย่างนะคะ

 

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)