โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
 
  • Header
  • Header2
  • Header2
  • Header2
โรงพยาบาลมะการักษ์
[ กลับ ] [ ตอบคำถาม ]
คำถาม : เก็บประวัติคนไข้ระยะเวลานานแค่ไหน
เพ็ญสินี
ถาม 
9ตค.60 17:46:37
1.โดยปกติประวัติคนไข้ที่มาตรวจรักษาต่อเนื่อง เก็บรักษาไว้ระยะเวลานานแค่ไหน ก่อนทำลาย 2.กรณีห้องบัตรหาประวัติคนไข้ไม่เจอ หรือทำหาย ห้องบัตรทำอย่างไร มีระบบควบคุมภายในของโรงพยาบาล สำรองข้อมูลอีกไหม นอกจากความคิดเห็นแพทย์ที่เขียนลงประวัติเป็นกระดาษ 3.หากพบว่าประวัติคนไข้หายบ่อยๆ มีมาตราการแก้ไขอย่างไร หรือ บทลงโทษอย่างไร หรือ มีหน่วยงานใดรับเรื่องร้องเรียน นำไปปรับปรุง 4. เมื่อไม่มีประวัติการตรวจที่ผ่านมา จะมีแนวทางรักษาต่ออย่างไร หรือ ต้องเริ่มวินิจฉัยเบื้องต้นใหม่หมด เริ่มจาก 0
เจ้าหน้าที่เวชสถิติ5
ตอบ 
2พย.60 14:03:52

 ตอบคำถาม @เพ็ญสินี

  1. การทำลายประวัติเวชระเบียน(เอกสารกระดาษ)ต่อเมื่อ ผู้รับบริการรายนั้นขาดการติดต่อเกิน 5 ปีครับ

-          กระบวนการทำลายเอกสารเวชระเบียนกระดาษ จะสำรองโดยการScan เอกสารทั้งหมดก่อน แล้วถึงประกาศทำลายครับ

  1. การหาบัตรไม่พบในช่วงเวลาที่กำหนดทางรพ.มีมาตรการในการดำเนินการอยู่ครับ 

-          ทางรพ.มีระบบการทำงานในการบันทึกเวชระเบียนในรูปอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับการจัดทำเอกสารเวชระเบียน ฉะนั้น หากไม่มีเอกสารเวชระเบียน ก็ยังมีบันทึกเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์อยู่ครับ

  1. ขอขี้แจงว่าเอกสารเวชระเบียนที่ค้นไม่พบส่วนใหญ่ เนื่องจากมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องการใช้เวชระเบียนในการบันทึกกิจกรรม ซึ่งต้องใช้เวลา แต่ก็อยู่การการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ สืบค้นได้โดยมีเจ้าหน้ารับผิดชอบอยู่ครับ
  2. แนวทางการรักษายังให้บริการได้เหมือนเดิมไม่ต้องเริ่มจาก 0 ครับ กล่าวคือยังสามารถดูข้อมูลเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ได้อยู่ครับ

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)