โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
 
  • Header
  • Header2
  • Header2
  • Header2
โรงพยาบาลมะการักษ์
[ กลับ ] [ ตอบคำถาม ]
คำถาม : ขอใบส่งตัวต้องทำอย่างไรบ้าง
ทิพาวรรณ
ถาม 
21พย.60 13:21:16

เนื่องด้วยพ่อของข้าพเจ้าตรวจพบอาการคล้ายนิ่ว ทางรพ.ส่งต่อไปตรวจที่รพ.พหลฯไปตรวจพบนิ่ว แพทย์ทำการสลายนิ่ว ตรวจหลังสลายยังพบอีกจึงทำการนัดต่อ แต่ทางรพ.พหลฯแจ้งว่าใบส่งตัวหมดอายุให้ไปขอใบส่งตัวมาใหม่ ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ

พยาบาลวิชาชีพ7
ตอบ 
24พย.60 12:05:27

การใช้บริการบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีเงื่อนไขการใช้บริการดังนี้

        1.ใช้โรงพยาบาลที่ระบุในบัตร  ถ้าโรงพยาบาลตามบัตรรักษาไม่ได้  ก็จะเขียนหนังสือส่งตัวให้ไปรักษาต่อโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า  โดยจะระบุในหนังสือส่งตัว หมดอายุ วัน / เดือน /ปี  ( โดยทั่วไปให้นานที่สุด 90 วัน ) เมื่อท่านไปรับบริการตรวจรักษาแล้วมีการนัดตรวจ / รับยา  จนกระทั่งหนังสือส่งต่อหมดอายุแล้ว  ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องไปรักษาต่อ ก็ต้องมาติดต่อที่โรงพยาบาลตามบัตร  เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยและเขียนหนังสือส่งตัวให้ไปรักษาต่อ

         2.กรณีอุบัติเหตุ / ฉุกเฉิน สามารถใช้บริการโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้โดยไม่ต้องมีหนังสือส่งต่อ  เมื่อสิ้นสุดการรักษากรณีอุบัติเหตุ / ฉุกเฉิน ในครั้งนั้นแล้ว  แพทย์นัดตรวจติดตาม หรือนัดรับยา   ท่านต้องมาติดต่อกับโรงพยาบาลตามบัตร ให้แพทย์วินิจฉัยว่าจะส่งต่อหรือโรงพยาบาลตามบัตรจะรักษาเอง (ให้ขอประวัติจากโรงพยาบาลที่รักษามาเพื่อประกอบการตัดสินใจด้วย)

        การติดต่อขอหนังสือส่งตัว  ให้ติดต่อใช้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอก วันและเวลาราชการ     

                                                                                                                   

นักสังคมสงเคราะห์
ตอบ 
24พย.60 14:11:22

กรุณานำผู้ป่วยมาด้วย

ยื่นบัตรที่ห้องบัตรเหมือนมาตรวจตามปกติ

พบแพทย์ และแจ้งความประสงค์ถึงเรื่องขอใบส่งตัว

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)